Maatschappelijk relevant

Naast financiële dienstverlening spelen advieskantoren een bijzondere rol in de samenleving. Bijna ongemerkt, maar vanzelfsprekend, wordt geparticipeerd in sociale vraagstukken.

Verduurzamen, energiebewustzijn en klimaatakkoord
Maatschappelijke relevantie van advieskantoren sluit aan op de ambitie van de overheid om via hypotheekadvies aandacht te vragen voor het verduurzamen van de woning. Voor energiebesparende investeringen zijn financiële regelingen beschikbaar (subsidie, hypotheekfaciliteiten) en de hypotheekadviseur kan hierin van dienst zijn. Op 17 december 2020 is door overheid en instanties in de koopketen een convenant ondertekend opdat verduurzaming een standaard onderdeel van het koopproces en het financiële advies wordt. Het convenant en de infographic ‘een duurzame nieuwe woning vindt u hier.

Budgetvaardigheden, schuldenproblematiek en armoedebestrijding
Adviseurs maken consumenten attent op zorgvuldig beheer van hun inkomsten en uitgaven. Bij de aanvraag van hypotheek en krediet wordt met behulp van budgetmodellen bekeken of de consument geen te grote financiële risico’s neemt. En bij betalingsproblemen van hypotheek of krediet, maar ook van verzekeringspremie, kan de adviseur advies geven. Een nieuwe trend is het verzorgen van budgetvoorlichting (o.a. met hulpmiddelen van NIBUD) en geven van onderwijs (Week van het Geld).  

Poortwachter
De adviseur hecht waarde aan een zuiver klantenbestand en wil ongewenste situaties buiten de deur houden. Ondersteund met wet- en regelgeving wordt gelet op registratie van personen en zuiverheid van geld. De taak van poortwachter is de afgelopen jaren in belang toegenomen en de bijbehorende administratie is bewerkelijk, ook voor de klant. Maar een ieder accepteert dit, want allen zijn gebaat bij een zorgvuldig opgebouwd klantenbestand van het advieskantoor.   

Bedrijfscultuur
Onafhankelijk financieel adviseurs zijn meer en meer alert op “People Planet Prosperity”. Door bewustwording vormt zich een nieuwe attitude en deze innerlijke houding straalt uit op het kantoor. Het advieskantoor streeft naar maatschappelijk bewust ondernemen en geeft vorm aan een evenwichtige positie in haar werkgebied.