Initiatief

In oktober 2020 is gestart met de introductie van een keurmerk.

Het introduceren, ontwikkelen en beheren van een keurmerk vraagt om een solide organisatie. Een keurmerk zal aan een kwaliteitscriterium moeten voldoen. En wie stelt de regels op en bewaakt het gebruik? Al met al een boeiend proces!

Ondergetekende is initiatiefnemer en aanspreekpunt. Reacties zijn van harte welkom!

Baarn, maart 2021
Dirk Kooiman

info@kooiman-advies.nl
www.kooiman-advies.nl